Aktuální informace

Vítejte na našich webových stránkách

 

POZVÁNKA - soubor ke stažení (; velikost 243 kB)


 

Zemědělci mohou letos výjimečně podávat Jednotnou žádost o dotaci a žádosti o zařazení do environmentálních opatření PRV
až do 29. května
  (více na stránkách SZIF - odkaz na stránky)


Nevymezené ENVIRO může zablokovat generování žádoti o dotaci !

Níže naleznete dva seznamy uživatelů, kteří mohou mít potencionální problémy při generování žádosti o dotaci v rámci nového opatření ošetřování travních porostů. Jeden seznam představuje kolizně vymezené typy luk v rámci ENVIRO, druhý seznam představuje zcela chybějící vymezení typu louky v rámci ENVIRO. Konkrétní problematické DPB zjistíte tak, že v LPIS na záložce přehledu DPB prokliknete záložku Nejisté ENVI. Problém se Vás týká, pokud s těmito DPB uvažujete vstoupit do nového opatření ošetřování travních porostů. Pokud s nimi setrváváte v původním závazku ošetřování travních porostů, pak se Vás tento problém v roce 2015 netýká.

Jestliže ponecháte louku nevymezenou nebo v kolizním stavu, nebude možné ji zařadit do nového opatření ošetřování travních porostů.

V případě potřeby dovymezení typu luk kontaktujte příslušný orgán ochrany přírody, v případě nejasností pak místně příslušné Oddělení příjmu a žádostí LPIS (bývalou Agenturu pro zemědělství a venkov). OPŽL jsou instruované, kam a jakým způsobem případné problémy reportovat.

Kolizně vymezené typy luk v rámci ENVIRO (, velikost 45 kB)

Zcela chybějící vymezení typu louky v rámci ENVIRO (, velikost 83 kB)

(Informace převzata ze stránek MZe ČR - odkaz na stránky)

TOPlist