Aktuální informace

Vítejte na našich webových stránkách

    

      Pokud budete opět letos podávat jednotnou žádost o dotace na přímé platby, ekologické zemědělství a AEKO - ošetřování travních porostů dejte prosím vážně pozor na dvě sestavy generované v LPIS, které si určitě vytiskněte a znovu si je před podáním žádosti ověřte:
V nabídce TISKY:  sestava  – Přehled DPB s detailními údaji k aktuálnímu datu
                           sestava  – Agroenvironmentální údaje PRV 2015-2020 k datu

     Od ledna 2016 došlo v LPIS ke změně průměrných svažitostí DPB oproti předchozím létům a ta má vliv na hospodaření na orných půdách – DZES 4
( průměrná svažitost nad 5 stupňů ) a dále má vliv na plnění podmínek  minimálních  požadavků  pro použití hnojiv jako podmínka č. 5 stanovená v § 11 odst. 3 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení  zranitelných  oblastí  a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití  dusíkatých  hnojivých  látek na orné půdě a travním porostu se sklonitostí  nad  10 stupňů,  s výjimkou  tuhých  statkových hnojiv a tuhých organických  hnojiv,  v případě  orné  půdy zapravených do 24 hodin po jejich použití?“.

     Od ledna 2016 dochází v rámci enviro vrstvy LPIS ke změnám managementů v AEKO – ošetřování travních porostů a může se stát, že ta skutečnost užívání trvalého travního porostu platná v roce 2015 již nebude platná v roce 2016 a buď nebude vůbec nastavena nebo bude změněna.

TOPlist