Aktuální informace

Váš partner v BIO-certifikaci

9.00 – 9.30 Registrace
9.30 – 10.00 Úvodní slovo, video z DE k porážce skotu na pastvě – Kateřina Urbánková, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
10.00 – 10.30 Porážka skotu na pastvě střelnou zbraní a animal welfare z pohledu Mze a ekologického zemědělství, Ing. Jan Gallas, Ministerstvo zemědělství ČR
10.30 – 12.30 Prezentace způsobu provádění porážky střelnou zbraní na pastvě v DE, diskuze, Dr. Andrea Fink-Keßler a Lea Trampenau, vlhf – associations of farmers with artisanal meat processing facilities
– Dr. Nikita Wimmershof, Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV)
– Dr. Edwin Ernst, Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR), Referat Lebensmittel tierischer Herkunft
12.30 – 13.15 OBĚD
13.15 – 13.45  Budoucnost biopotravin v ČR, Ing. Marian Jurečka, Zemědělský výbor PS
13.45 – 15.00 Prezentace SVS k možnostem a přístupu k legalizaci porážky skotu střelou zbraní na pastvě v ČR, diskuze
14.45 – 15.15 Přístup Compassion in World Farming k porážce skotu na pastvě z pohledu zkrácení transportu hospodářských zvířat a animal welfare,  Romana Šonková, Compassion in World Farming
15.15 – 16.00 Diskuze, závěrečné shrnutí
Od 17.00 je připraven společenský večer s cimbálovou muzikou a ochutnávkou biopotravin.

Změny v programu vyhrazeny!

REGISTRACE ONLINE