Aktuální informace

Váš partner v BIO-certifikaci

 

 
Česká technologická platforma pro zemědělství
ve spolupráci
s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Agdata s.r.o
.
 
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář
 
Inovace
v ekologickém zemědělství
 
 
který se koná ve čtvrtek 28. 6. 2018 od 9:00 hodin
ve velké zasedací místnosti FAPPZ, ČZU v Praze
 
Program:
Problematika aplikace přípravků a využitelnost metod ve vztahu k osivu
a produktivitě porostů.
Cílená úprava osevního postupu ve vztahu k využití živin, omezení ztrát
dusíku a k regulaci zaplevelení či eroze.
Reakce odrůd v podmínkách ekologického zemědělství a výsledky SDO.
Inovace v technologii obilnin a olejnin.
Přístupy při výběru odrůd bramboru a úpravě sadby v EZ.
Postupy zvyšující kvalitu a bezpečnost bioproduktů a biologická ochrana.
Dotační podmínky a poradenství v EZ.
Dotační a provozní evidence v podniku za využití GPS a systému Agdata.

 

       Pozvánka - soubor ke stažení