Média a INFO o KEZ

POTRAVINÁŘSKÁ REVUE - č. 7/2013

- celý příspěvek ke stažení (, velikost 532 kB)


ZEMĚDĚLEC - Č. 18/2013

Rozhovor s Ing. Milanem Berkou, ředitelem KEZ o.p.s. - článek ke stažení (, velikost 643 kB)


POTRAVINÁŘSKÁ REVUE - č. 2/2012

- celý příspěvek ke stažení (, velikost 150 kB)


8.11. - Delegace z Chorvatska a Srbska v KEZ o.p.s.

V rámci přípravy na vstup do Evropské unie navštívila KEZ o.p.s. 8.11.2011 delegace z Chorvatska a Srbska. Během svého pobytu v ČR se její členové seznamovali s nastavením pravidel a praktickým fungováním ekologického zemědělství, včetně kontrolního systému. V průběhu návštěvy jsme je doprovodili na farmu pana Ondřeje Podstavka, který hospodaří na cca 100 ha zemědělské půdy, z toho zhruba polovinu tvoří orná půda s pěstováním obilovin, zeleniny, bylinek a víceletých pícnin. Druhá polovina slouží k produkci objemných krmiv a jako pastviny pro skot i výběhy pro nosnice. Dojnice dosahují užitkovosti přes 7000 l mléka. Své produkty prodává pan Podstavek i ze dvora - biomléko a biovejce. 

Odpoledne v sídle KEZ byli členové delegace seznámeni s činností a strukturou kontrolní organizace. V diskuzi se zajímali o provádění inspekce při sběru rostlin a jejich částí ve volné přírodě, o způsob vystavování certifikátů a postup při zjištění porušení pravidel pro EZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.-14.9. - NAHLÉDNUTÍ DO EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ NA SLOVENSKU

Ve dnech 13.-14. září 2011 v rámci praktického vzdělávání navštívili někteří ze zaměstnanců KEZ oblast mezi Nízkými a Vysokými Tatrami. Byl to jedinečný zážitek a překvapení ze skvělých výsledků, jakých lze dosáhnout v těžkých podmínkách horské oblasti.

Pol`nohospodárske družstvo VAŽEC se rozprostírá na ploše 2180 ha v nadmořských výškách od 850 do 1150m. Většinu pozemků tvoří horské louky (1619 ha), na orné půdě se pěstují krmné plodiny (dokonce je tu pěstována i se skvělými výsledky vojtěška ve výšce kolem 900m.n.m.), obiloviny, luskoviny, brambory a pokusně topinambury. V živočišné výrobě družstvo chová hovězí dobytek plemene holštýn, přibližně 1100 ks, včetně 70 kusu krav plemene limousine. Roční produkce mléka představuje cca 1 855 000 kg.  Kromě skotu družstvo chová cca 950 ovcí plemene zušlechtěná valaška. Celá produkce ovčího mléka a část mléka kravského je zpracovávána na různé druhy sýrů, výrobu bryndzy, žinčice a zákysu. Družstvo bylo vyhodnoceno jako nejlepší ekologický podnik v roce 2010.

  V příjemné atmosféře penzionu  Dolinka jsme strávili večer spolu se zástupcem slovenského MZe
a slovenskou kontrolní organizací NATURALIS SK diskusí o ekologickém zemědělství.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pol`nohospodárske podielnické družstvo LIPTOVSKÁ TEPLIČKA hospodaří v nadmořské výšce 900 - 1400 m.n.m.na výměře 1325 ha. 60 ha představuje orná půda, na které se pěstují především ozimé obiloviny, brambory a víceleté pícniny, zbytek výměry tvoří louky a pastviny. Živočišná výroby je zaměřená na chov hovězího dobytka masného plemene - cca 260 kusů a chov ovcí plemene zušlechtěná valaška - cca 700 ks. Veškeré ovčí mléko je zpracováváno na biopotraviny. Družstvo se pyšní oceněním "Nejlepší krajinná oblast roku 2007". Kromě zemědělské činnosti družstvo provozuje i výše zmíněný penzion Dolinka s přilehlým lyžařským vlekem. Tato činnost zabezpečuje práci pro část zaměstnanců v zimním období.


7.8.2011 - UDÁLOSTI ČT1 o přírodní kosmetice

Odkaz na příspěvek:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/21141100010080...


POTRAVINÁŘSKÁ REVUE - č.2/2011

   - celý příspěvek ke stažení (, velikost 474 kB)