KURZ - provádění odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat

Datum: 
24. Říjen 2018

Na konci loňského roku resp. zkraje letošního roku vešla v platnost novela veterinárního zákona a na ní navazující vyhláška. Ta významnou měrou rozšiřuje rozsah odborných veterinárních úkonů, které může chovatel na svém hospodářství u jím chovaných hospodářských zvířat provádět sám. K realizaci některých z nich je ale třeba absolvování kurzu o odborné způsobilosti. VFU Brno bude jedinou organizací, která bude podobné odborné průpravy pro chovatele realizovat. První jednodenní kurz v délce 10 výukových hodin, zakončený zkouškou a předáním osvědčení, je vypsán na 5. února 2019.

Cílem specializované odborné průpravy je teoretické proškolení a specializovaná průprava chovatelů, jenž mají zájem si u zvířat ve svém chovu provádět odborné veterinární úkony zmíněné v § 39c odst. 1 vyhlášky č. 19/2018 Sb. Účastníky programu mohou být chovatelé, kteří splňují požadavky odborné způsobilosti podle zákona č. 166/1999 Sb., § 59a odst. 1 písm. a) až e): minimálně středoškolské vzdělání s maturitou ve veterinárním oboru, nebo v oboru, který odpovídá druhu a rozsahu činnosti – lékařství, chemie, biologie nebo zootechnika.

Místo konání:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, budova č. 6, Institut celoživotního vzdělávání
Termín konání:
5. února 2019, registrace: 8:00–8:30 hod., budova č. 6 ICV VFU Brno
Doba trvání:
Jednodenní kurz, 10 výukových hodin, zakončeno zkouškou a předáním osvědčení
Cena školení:
4500 Kč jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720050219, k. s. 0308, VFU Brno IČ 62157124, DIČ CZ62157124. Daňový doklad k úhradě registračního poplatku obdržíte v průběhu kurzu.
Přihlášení:
Pouze on-line - přihláška ZDE. V přihlášce vyplňujte všechna pole formuláře. K registraci si prosím připravte kopii dokladu o odborné způsobilosti podle zákona č. 166/1999 Sb., § 59a odst. 1 písm. a) až e) a doklad o úhradě účastnického poplatku.
Ubytování a strava:
Účastník kurzu si zajišťuje ubytování a stravu sám. Ubytování a stravné nejsou v ceně kurzu.

V případě dotazů kontaktujte Bc. Janu Královou, tel. 725436199, email: kralovaj@vfu.cz.