Upozornění na kolizi pravidel pro EZ a národních dotací

Datum: 
6. Únor 2019

Součástí nového dotačního programu 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka je i podprogram 20.D.d., v rámci nějž bude poskytována podpora na provádění ošetření krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu. Ve ve vztahu k podprogramu 20.D.d. je v ekologickém zemědělství nutné dodržovat zejména podmínky čl. 23 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, ze kterého plyne, že k hubení hmyzu a jiných škůdců ve vztahu k živočišné produkci lze používat pouze přípravky z přílohy II.