Doplnění k upozornění na kolizi pravidel pro EZ a národních dotací

Datum: 
24. Březen 2019

Dne 06.02.2019 jsme v Aktualitách našich stránkách zveřejnili výše uvedené Upozornění vydané Odborem environmentálního a ekologického zemědělství MZE ČR k užití dotačního programu 20.D. dle ZÁSAD 2019.

Na základě upozornění a následných diskusí došlo prostřednictvím Oddělení komodit skotu a krmiv MZe ČR dne 14.03.2019 k vyhotovení Manuálu k dotačnímu programu 20.D.

V týdnu 25.03. – 29.03.2019 má dojít k zpřesnění ZÁSAD 2019 dle vydaného Manuálu k dotačnímu programu 20.D. z 14.03.2019.

Nežádoucí hmyz by měl být nazván obtěžujícím hmyzem, zruší se odkaz na USKVBL a bude umožněno vstoupit do tohoto programu také zemědělcům z EZ s tím, že je třeba použít přípravky, které jsou v EZ povoleny v rámci ČR a žadatel vede svou evidenci v dokumentaci „Program ošetřování KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu“.

Pokud tento stav nastane, pak lze souhlasit s tím, že dle návodu na stránkách MZE či SZIF podáte zároveň předběžnou žádost pro rok 2019 (2x podprogram) a pro rok 2020 (6x podprogram), poslední možný termín doručení na OPŽL SZIF je 29.03.2019.

Přípravky použitelné v EZ v souladu s předpisy EZ nyní vyhledává PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců z.s. současně s Bioinstitutem o.p.s. (první možný postřik těmito přípravky lze aplikovat 01.05.2019)

Pro rok 2019 můžete využít dvou dotačních podprogramů, ve kterých je v poznámkách uvedeno, že:

1. Vedete dokumentaci o podávání prostředků proti obtěžujícímu hmyzu ve své stájové evidenci, která vyplývá z Programu ošetřování KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu. Tento program by měl schválit Váš ošetřující veterinární lékař. Oba dokumenty si vypracujete sami – není žádný předpis, jak by měly vypadat.

2. Vedete dokumentaci o ošetřování paznehtů jednotlivých KBTPM ve své stájové evidenci. Tento dokument si zase vypracujete sami – není žádný předpis, jak by měla vypadat.

Chrudim: 24.03.2019