Certifikovaná přírodní kosmetika značky RENOVALITY

Datum: 
22. Květen 2019

Od roku 2017 KEZ o.p.s. dle svého privátního programu Standardy pro certifikaci kosmetických přípravků pro možnosti získání značky CPK - CERTIFIKOVANÁ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA certifikuje kosmetické přípravky řady RENOVALITY.

Česká aromaterapeutická společnost nás upozornila, že má podezření a posléze že i drží rozbory k této kosmetické řadě, které naznačují neslučitelnost s našimi provátními Standardy.

Dne 11. 3. 2019 po obdrženém rozboru vzorku kosmetiky BANÁNOVÝ OLEJ jsme ukončili platnost certifikace pro tento kosmetický přípravek
s tím, že výrobce byl námi upozorněn na nutnost neprodleně písemně o této skutečnosti informovat všechny své odběratele a od tohoto dne již tento výrobek značkou CPK neoznačovat.

Zároveň byly provedeny odběry vzorků tří dalších výrobků řady RENOVALITY, které do dnešního dne dosud odbornou laboratoří nebyly vyhodnoceny.

Po obdržení výsledků těchto rozborů s jejich vyhodnocením přijmeme stanovisko a o dalším našem postupu Vás budeme informovat.

 

V Chrudimi 22. 05. 2019                                                     Tým KEZ o.p.s.