Řádná kontrola

Na ohlášený termín řádné kontroly zajistětě přítomnost osoby odpovědné za dodržování podmínek ekologické výroby a připravte si následující podklady:

 1. Aktuální popis provozní jednotky ekologické výroby včetně plánu provozovny (vzor popisu provozovny vč. praktických a bezpečnostních opatření ke stažení - 46 kB); v případě změn si připravte aktuální kopii
  Živnostenského listu nebo výpisu z Obchodního rejstříku.
 2. Praktická a bezpečnostní opatření včetně odběru vzorků
 3. Postupy při zpracování, HACCP, systém jakosti
 4. Provozní a účetní doklady a záznamy porkazující dodržování pravidel ekologické výroby
 5. Evidence o druhu a množství vyrobených ekologických výrobků
 6. Složení výrobků, aktuální receptury
 7. Evidenci o dodavatelích, certifikáty a záznamy o vnitřní kontrole a ověřování původu surovin před příjmem na sklad nebo do výroby
 8. Prohlášení dodavatelů o GMO prostých vstupech nepocházejících z ekologického zemědělství
 9. Doklady o dovozech surovin ze třetích zemí - osvědčení o kontrole
 10. Evidenci o odběratelích ekologických výrobků
 11. Vzory etiket pro ekologické výrobky
 12. Skladovou evidenci včetně prostředků k čistění skladů
 13. Evidenci o proškolení pracovníků zajišťujících ekologickou výrobu
 14. Evidenci o čištění výrobních zařízení při souběžné konvenční a ekologické výrobě
 15. Zápisy z kontrol orgánů dohlížejících na výrobu (SZPI, SVS, ÚKZUZ)
 16. Roční obratv Kč za ekologické produkty za předchozí účetní rok

 

ZPĚT