Smlouva o inspekci a certifikaci

Jak uzavřít smlouvu o inspekci a certifikaci s KEZ o.p.s.?

Smlouvu Vám zasíláme ve dvou výtiscích (nebo v elektronické podobě) a podáváme následující vysvětlení:

  1. Vyplňte údaje na všech zaslaných vyhotoveních a vše nám obratem zašlete zpět. Po našem potvrzení Vám bude jeden výtisk vrácen.
  2. Smlouvu o kontrole vyplňte na přední straně. Zejména uveďte přesně Vaše jméno a příjmení, respektive název firmy tak, jak je vedena ve výpisu z některé úřední evidence. Podepište vlastnoručně smlouvu na zadní straně s uvedením data. Smlouvu může podepisovat oprávněná osoba, zpravidla vlastní podnikatel jako fyzická osoba a statutární zástupce u společností.

Vyplněnou smlouvu společně s žádostí o zařazení farmy/provozovny do kontrolního a certifikačního systému zašlete na KEZ o.p.s. tak, aby mohla být naplánována vstupní kontrola nezbytná pro následnou registraci na MZe ČR.
 

Smlouva o inspekci a certifikaci je k dispozici ke stažení  ZDE (, velikost 43 kB).

Co potřebujete ke změně kontrolní organizace?

Do 30.9. stávajícího roku máte možnost podat výpověď příslušné organizaci  nebo vyplňte a potvrďte Plnou moc (ZDE)  a výpověď provedeme za Vás. Dále vyplňte a potvrďte Smlouvu o inspekci a certifikaci (ZDE) ve 2 vyhotoveních. Poté obojí zašlete na adresu: KEZ o.p.s., Poděbradova 909, 537 01 Chrudim.

 

 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo potřeby konzultace nás neváhejte kdykoliv kontaktovat na tel. čísle 469 625 026 klapka 29 (Ing. Kamil Pecka) nebo zašlete email na adresu certifikace@kez.cz.

Úspěšnou spolupráci Vám přejí zaměstnanci KEZ o.p.s.

Abyste se stali našimi klienty od 1.1. následujícícho roku, je třeba zaslat podklady ke změně organizace tak, abychom je obdrželi nejpozději do 20.9.