Žádosti o udělení výjimek

 

Žádost o udělení výjimky na použití konvenčního osiva a sadby - soubor ke stažení (formát ; 92 kB) nebo soubor ke stažení (formát ; 55 kB) - tato výjimka se uděluje zdarma

Po vyplnění zašlete na adresu:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor osiv a sadby
Za Opravnou 4
150 06 Praha 5 - Motol

Kontaktní osoby:
Ing. Pavla Klečáková, tel.: 257 294 223 nebo 737 267 356 ( e-mail: pavla.klecakova@ukzuz.cz )
Ing. Jiří Hakauf, tel.: 257 294 221

 

Žádost o udělení ostatních výjimek (až na výjimku udělovanou v případě katastrovických událostí, jsou všechny ostatní níže uvedené typy výjimek od 1.1.2012 zpoplatněny částkou 1000,- Kč, která se uhradí formou kolku nalepeného na žádost):

- Vazné ustájení zvířat v malých zemědělských podnicích - soubor ke stažení (formát , 139 kB)
- Zásahy na zvířatech - soubor ke stažení (formát , 146 kB)
- Katastrofické události - soubor ke stažení (formát , 143 kB)
- Nákup konvenční drůbeže - soubor ke stažení (formát , 142 kB)
- Nákup konvenčního skotu, ovcí, koz, prasat, koňovitých, buvola, bizona - soubor ke stažení (formát , 147 kB)
- Souběžná produkce - soubor ke stažení (formát , 137 kB)
- Použití vitamínů - soubor ke stažení (formát , 138 kB)

Po vyplnění zašlete na adresu:
Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor environmentální a ekologického zemědělství
Těšnov 17
117 05 Praha 1

Kontaktní osoba:
Ing. Martin Charvát, tel.: 221 812 743

 

    ZPĚT

                  Akreditační značka I 4077