Archiv aktualit

 • 10. 02. 2017
  Vážení, jménem Státního zemědělského intervenčního fondu si Vás dovolujeme pozvat na seminář Jak správně značit potraviny? Regionální potravina 2017.
 • 15. 01. 2017
  Ekologičtí zemědělci, kteří dle § 15 NV č. 76 /2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství žádají o dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělsk...
 • 03. 01. 2017
  Výjimečná pravidla pro kontroly dovozů ekologických potravin a krmiv z Ukrajiny a několika dalších zemí, tzv. “Ukraine Guidelines“, jejichž platnost skončila k 31.12.2016, budou na zá...
 • 02. 01. 2017
  ze dne 15. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz...
 • 08. 12. 2016
  Ministerstvo zemědělství připravilo aktualizaci metodických pokynů pro ekologické zemědělství. Reagovalo tak především na podněty z praxe a průběžné změny v legislativě. Tyto metodické pokyny...
 • 28. 11. 2016
  kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o elektronické potvrzení o kontrole pro dovážené ekologické produkty a určité další prvky, a nařízen...
 • 27. 11. 2016
  OHLÉDNUTI ZA DALŠÍ Z ŘADY AKCÍ PODPOROVANOU KEZ o.p.s.
 • 05. 11. 2016
                  REGISTRACE: www.biosummit.eu
 • 07. 10. 2016
  Za účasti společnosti KEZ o.p.s. proběhla další úspěšná akce propagující ekologické zemědělství a výrobu biopotravin, tentokrát v Olomouckém kraji. O sv...
 • 22. 09. 2016
  Níže uvádíme nové ceníky všech služeb KEZ o.p.s. platné pro rok 2017.

                  Akreditační značka I 4077