Archiv aktualit

 • 08. 08. 2016
  PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1330 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízen...
 • 16. 06. 2016
  kterým se mění nařízení (ES) 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů...
 • 07. 06. 2016
  Momentky z úspěšného semináře o BIOPOTRAVINÁCH a EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ, pořádaného za spoluúčasti KEZ o.p.s.
 • 11. 05. 2016
  kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady /ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologick...
 • 02. 05. 2016
  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/459, kteým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/...
 • 31. 03. 2016
  Tradiční cyklus seminářů pro zemědělce je za námi, letos se ho zúčastnilo téměř 600 farmářů. Potěšil nás velký zájem, což ale někde znamenalo zaplnění sálu až nad...
 • 11. 03. 2016
  Pravidelné školení inspektorů, kteří kontrolují dodavatele mléka do Německa podle směrnice GÄA, proběhlo tentokrát přímo v sídle společnosti v Drážďanech.
 • 17. 02. 2016
  Další ročník největší světové akce zaměřené na biopotraviny s více než 2400 vystavovateli, z toho 200 vystavovatelů na mezinárodním veletrhu přírodní...
 • 07. 01. 2016
  kterým se stanovují specifická pravidla pro:
 • 06. 01. 2016
  Ekologičtí zemědělci, kteří dle § 15 NV č. 76 /2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství žádají o dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělsk...

                  Akreditační značka I 4077