Archiv aktualit

 • 08. 06. 2021
  kterým se blíže upravují pravidla pro:
 • 24. 03. 2021
  ze dne 16. března 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o datum pro přijímání žádostí o uznání kontrolních orgánů a kontrolních...
 • 24. 03. 2021
  Metodický pokyn č. 5/2016, kterým se blíže upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a vegetativního...
 • 10. 03. 2021
  ze dne 15. února 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a...
 • 23. 02. 2021
  kterým se blíže upravují postupy pro udělování výjimek z pravidel ekologické produkce - účinnost od 19. 02 2021
 • 22. 02. 2021
  ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz...
 • 25. 01. 2021
  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno dne 22. února 2021 provede on-line Specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na provádění odborných veterinárních ú...
 • 10. 01. 2021
  Pokyny pro další úřední kontroly produktů pocházejících z Ukrajiny, Kazachstánu, Moldavska, Turecka, Ruské federace a z Číny najdete v přílohách této aktualn...
 • 15. 12. 2020
  Do konce tohoto roku platí přechodné období, kdy se s bioprodukty z UK obchoduje stále jako v rámci členských států. Od 1. ledna 2021 však bude možné dovážet z UK bioprodukty...
 • 15. 12. 2020
  V rámci jarního nouzového stavu došlo bez konzultace s odbornou veřejností k novele vyhlášky 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho

                  Akreditační značka I 4077