Archiv aktualit

 • 03. 01. 2017
  Výjimečná pravidla pro kontroly dovozů ekologických potravin a krmiv z Ukrajiny a několika dalších zemí, tzv. “Ukraine Guidelines“, jejichž platnost skončila k 31.12.2016, budou na zá...
 • 02. 01. 2017
  ze dne 15. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz...
 • 08. 12. 2016
  Ministerstvo zemědělství připravilo aktualizaci metodických pokynů pro ekologické zemědělství. Reagovalo tak především na podněty z praxe a průběžné změny v legislativě. Tyto metodické pokyny...
 • 28. 11. 2016
  kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o elektronické potvrzení o kontrole pro dovážené ekologické produkty a určité další prvky, a nařízen...
 • 27. 11. 2016
  OHLÉDNUTI ZA DALŠÍ Z ŘADY AKCÍ PODPOROVANOU KEZ o.p.s.
 • 05. 11. 2016
                  REGISTRACE: www.biosummit.eu
 • 07. 10. 2016
  Za účasti společnosti KEZ o.p.s. proběhla další úspěšná akce propagující ekologické zemědělství a výrobu biopotravin, tentokrát v Olomouckém kraji. O sv...
 • 22. 09. 2016
  Níže uvádíme nové ceníky všech služeb KEZ o.p.s. platné pro rok 2017.
 • 21. 09. 2016
  - tematicky jsou věnovány jednotlivým typům dotací na ekologické zemědělství podle druhu kultury. Tyto materiály jsou určeny nejan pro zemědělce, ale také pro širší zemědělskou...
 • 15. 09. 2016
  Ekofarma JAVORNÍK - CZ s.r.o. se sídlem ve Štítné nad Vláří byla dne 10.9. při příležitosti Dne otevřených faremních vrat oceněna jako nejlepší sedlák PRO-BIO...

                  Akreditační značka I 4077