Ekologické zemědělství v EU

10.3.2016 - VORWERK PODEMUS - školení na farmě u Drážďan k welfare zvířat

 


18.9.2015 - BIOHOF HAUS WIESER v RAKOUSKU

Typická malá alpská farma o výměře 7 ha nedaleko od Salzburgu s malým chovem skotu a prodejem senného biomléka. Stáj je konstruována jako vazná, pro 10 kusů skotu, dojnice jsou každý den po dojení vypouštěny na pastvu, v horkých letních dnech je prováděna noční pastva. Mléko je každý druhý den odváženo cca 500 metrů ke svozné lince a odtud do Salzburgu ke zpracování. Chovají i drůbež na vejce, kozu a králíky. V malé zahrádce pěstují pro vlastní potřebu zeleninu, u domu dozrávají v nadmořské výšce 860 m i broskve a hroznové víno. Zemědělskou produkci farmy doplňuje agroturistika


15.9.-17.9.2015 - JAK SE DĚLÁ "BIO" V ITÁLII

Ca’ del Rocolo

Rodinná farma o velikosti 8 ha tvořená přírodními terasami nad Veronou a zaměřená hlavně na pěstování olivovníků a výrobu olivového oleje. Najdete zde ale i fikovníky, granátovníky, kaki i klasické jabloně, malou zeleninovou a bylinkovou zahrádku. Ekologicky jsou chování i dva koně, kteří spásají olivovníkové terasy s asi 500 stromy a drůbež k produkci biovajec. Pro vlastní potřebu jsou vyráběny džemy, nakládány olivy a stáčen med z konvenčního chovu včel. Farma odmítá čerpat dotace pro značnou byrokratickou zátěž a vzhledem k tomu, že svůj kvalitní bio olivový olej úspěšně realizuje na trhu. Ekologické smýšlení je na první pohled patrné i z celkové koncepce biofarmy, tj. využívání střešních kolektorů k ohřevu teplé vody i ze zatravněné zelené střechy penzionu.


Veletrh SANA v Boloni

Veletrh v Boloni je ve srovnání s norimberským Biofachem menší co do prostoru i do počtu vystavovatelů, přesto i zde byla prezentována pestrá nabídka biopotravin, součástí byla i expozice přírodní a biokosmetiky a zdravého životního stylu. Zájemci o biopotraviny měli možnost si vystavované výrobky zakoupit přímo v jednom z výstavních pavilonů. Zajímavostí bylo, že nabídka biopotravin živočišného původu byla ve srovnání s těmi rostlinnými zcela zanedbatelná.

Ekofarma LA CALENDULA

Rodinná farma s dlouholetou zemědělskou tradicí má konvenční a ekologickou část. Konvenčním způsobem se zde pěstují klasické tržní plodiny, především obiloviny a chová se zde drůbež. Ekologická část má zhruba 3 ha, farmář se specializuje na pěstování bylin, které sám suší a dále dodává ke zpracování na léčivé čaje a přírodní kosmetiku. Pro vlastní potřebu je pěstována zelenina a produkce z ekologického sadu je zpracovávána na marmelády a džemy. Farma poskytuje i ubytování v rámci agroturistiky a tzv. „ aula didactica „ slouží ubytovaným a v pravidelně pořádaných seminářích také školní mládeži ke zprostředkování základních informací z oblasti zemědělství a přírody. Farmář nečerpá ekologické dotace, vzhledem k tomu, že svou ekologickou i konvenční produkci úspěšně realizuje na trhu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


23.-25.9.2014 - NAHLÉDNUTÍ POD POKLIČKU EKOLOGICKÝM FARMÁŘŮM V DÁNSKU

Ekologická farma Skærbæk I - malá farma s 25 ha zemědělské půdy, z toho cca 5 ha orné půdy a sadů, ostatní výměru tvoří trvalé travní porosty. Na farmě jsou chovány koně, ovce, husy, slepice a pro vlastní spotřebu i králíci. Za zmínku stojí, že farmář nevyužívá žádné výjimky na kupírování ocásků chovných jehnic. Případné průjmy jsou řešeny zařazením sena do krmné dávky a případným ostříháním míst slepených a zatřísněných výkaly.

Ekologická farma Skærbæk II - hlavním produktem farmy jsou ekologická vejce. Ve třech halách  je chováno až 12000 ks slepic plemene Lohman. Kuřice jsou nakupovány ve stáří 18 týdnů, vynešené slepice nejsou dále využívány k lidské spotřebě, ale zpracovávají se jako krmivo pro zvířata. Krmné zařízení je společné pro všechny tři haly, standardně jso slepice krmeny průmyslově vyráběnou směsí. pokud chybí ve výběhu travnatý porost, jsou slepice dokrmovány kukuřičnou siláží. Vejce jsu svážena výkupní firmou, která zároveň vykupuje i konvenční vejce.  Výkupní cena za jedno vejce je 1,25 Dkr., na trhu se vejce prodávají za cca 2,50 Dkr. Průměrná snáška dosahuje až 340 ks vajec/rok, tj. cca 11000 vajec denně, přičemž kompletace vajec na palety zabere zhruba 2 hodiny. Na farmě, která chová kromě slepic ještě ovce a skot plemene Highland, pracuje pouze farmář s manželkou, bez zaměstnanců, s občasnou výpomocí širší rodiny.

Ekologická farma HOUDAM hospodaří na 250 ha půdy, a to jak orné, tak i na trvalých travních porostech. Na farmě chovají cca 140 dojných krav s dojivostí přes 10000l mléka. Krávy inseminují, pouze ty, které nazabřezly, bývají připušeny plemenným býkem masného typu, kterého pouštějí do stáda na konci srpna. Telata z masného křížení se následně prodávají. Dojnícim je v době ustájení až 6x denně předkládáno krmivo, cca 8 t směsi - bez obsahu kukuřice. Každoročně je prováděno až 5 sečí jetelotrávy, farmář zkoušel i pěstování krmného šťovíku, ale od této plodiny ustoupil, protože se jako krmivo v jeho podniku neosvědčila. Pastevní alreál je rozdělen na 7 dílů, pastva probíhá každý den na jiném z nich, aby bylo minimalizováno riziko devastace celého pozemku. Na orné půdě jsou pěstovány hlavně obiloviny, oves, u kterého dokáže výnos dosáhlout až 6 tun, pšenice a žito, kde se výnos pohybuje mezi 6 - 8 t/ha, ale i luskoviny - např. výnos u bobu dosáhne až 6 t/ha. Na farmě se chovají i prasata, a sice 6 prasnic se dvěma kanci a za rok tu odchovají až 70 selat. Jako hobby je provozován chov koní, v současné době mají 8 koní využívaných pouze k výjižďkám. Farma produkuje i ekologická vejce z valstního chovu slepic. Zajímavostí jsou pásy oddělující ekologické a konvenční pozemky. Tyto pásy jsou široké zhruba 1 metr a nejsou tvořeny na úkor ekologického zemědělce, vždy se jedná o společnou hranici obou sousedů. Tyto pásy jsou i mezi dvěma travními porosty. Farma má dlouhodobou historii a je to znát na promyšlené strategii.

 

22.9.2014 - HOF MEDEWEGE v NĚMECKU

Dnešní "družstvo" Hof MEDEWEGE (v bývalé NDR) hospodaří na 245 ha  v systému biologicko-dynamického zemědělství. Zemědělská činnost se soustředí na chov dojného skotu, cca 60-70 krav s dojivostí 20l mléka denně, základem krmné dávky je senáž. Mléko je dodáváno jednak do mlékárny, jednak je využíváno k faremní výrobě jogurtu, případně k prodeji z farmy. Prasatům ve výkrmu jsou zkrmovány obiloviny pěstované na orné půdě. Prasata poráží a zpracovává řeznictví, které dodává zpět na farmu do vlastního družstevního obchodu masné výrobky. Ve družstvu jsou chovány slepice k produkci vajec, cca 400 nosnic. V dětském statku mají děti ze zdejší "Waldorsfké školky" možnost nakrmit chované králíky, prase Rudiho nebo ovečky. Obilí pěstovné na orné půdě je využíváno jednak k výkrmu prasat, ale také v místní pekárně nebo i k prodeji jiným zemědělcům. Součástí družstva jsou i sady a foliovníky, samozřejmostí je pěstování vlastní sadby, ovoce a zelenina jsou prodávány ve vlasním obchodě na farmě i v okolí formou bedýnek. Nejedná se pouze o klasické zeleninové bedýnky, ale sortiment je obohacen i o pekařské výrobky, vajíčka, maso a mléčné výrobky - vše v kvalitě BIO. Součástí družstva je také kavárna a bistro. Od letošního roku, tj. 2014 poskytují i služby v rámci agroturistiky.

 

 


Takhle vypadá WELFARE zvířat v Anglii.
V Česku naprosto nemyslitelné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.-14.9.2011 - NAHLÉDNUTÍ DO EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ NA SLOVENSKU

Ve dnech 13.-14. září 2011 v rámci praktického vzdělávání navštívili někteří ze zaměstnanců KEZ oblast mezi Nízkými a Vysokými Tatrami. Byl to jedinečný zážitek a překvapení ze skvělých výsledků, jakých lze dosáhnout v těžkých podmínkách horské oblasti.

Pol`nohospodárske družstvo VAŽEC se rozprostírá na ploše 2180 ha v nadmořských výškách od 850 do 1150m. Většinu pozemků tvoří horské louky (1619 ha), na orné půdě se pěstují krmné plodiny (dokonce je tu pěstována i se skvělými výsledky vojtěška ve výšce kolem 900m.n.m.), obiloviny, luskoviny, brambory a pokusně topinambury. V živočišné výrobě družstvo chová hovězí dobytek plemene holštýn, přibližně 1100 ks, včetně 70 kusu krav plemene limousine. Roční produkce mléka představuje cca 1 855 000 kg.  Kromě skotu družstvo chová cca 950 ovcí plemene zušlechtěná valaška. Celá produkce ovčího mléka a část mléka kravského je zpracovávána na různé druhy sýrů, výrobu bryndzy, žinčice a zákysu. Družstvo bylo vyhodnoceno jako nejlepší ekologický podnik v roce 2010.

  V příjemné atmosféře penzionu  Dolinka jsme strávili večer spolu se zástupcem slovenského MZe
a slovenskou kontrolní organizací NATURALIS SK diskusí o ekologickém zemědělství.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pol`nohospodárske podielnické družstvo LIPTOVSKÁ TEPLIČKA hospodaří v nadmořské výšce 900 - 1400 m.n.m.na výměře 1325 ha. 60 ha představuje orná půda, na které se pěstují především ozimé obiloviny, brambory a víceleté pícniny, zbytek výměry tvoří louky a pastviny. Živočišná výroby je zaměřená na chov hovězího dobytka masného plemene - cca 260 kusů a chov ovcí plemene zušlechtěná valaška - cca 700 ks. Veškeré ovčí mléko je zpracováváno na biopotraviny. Družstvo se pyšní oceněním "Nejlepší krajinná oblast roku 2007". Kromě zemědělské činnosti družstvo provozuje i výše zmíněný penzion Dolinka s přilehlým lyžařským vlekem. Tato činnost zabezpečuje práci pro část zaměstnanců v zimním období.

                  Akreditační značka I 4077