Vývozy a dovozy ze třetích zemí

FORMULÁŘ NEZBYTNÝ PRO VÝVOZY BIOPRODUKTŮ A BIOPOTRAVIN:

Žádost o vydání osvědčení pro vývoz bioproduktů a biopotravin do třetí země - soubor ke stažení ( , velikost 1,1 MB)

 

ODKAZY K DOVOZŮM ZE TŘETÍCH ZEMÍ:

Návod pro dovozce bioproduktů v souvislosti se zavedením elektronického potvrzení o kontrole (TRACES) - soubor ke stažení (, velikost 3,55 MB)

Přihlašovací stránky TRACES - https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt

Konsolidovanou verzi NK 1235/2008 pro dovozy ze 3. zemí pro aktuální země a orgány v nich působící lze vyhledat na: http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=cs

Do čísla dokumentu se dopiše rok 2008 a číslo dokumentu je 1235

ZPĚT

                  Akreditační značka I 4077