Kontakty

Adresa

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Telefon: 469 622 249
e-mail: kez(et)kez.cz
IČ: 259 16 076
DIČ: CZ25916076
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl O, vložka 29

Běžný účet: 617504524/0600


Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady:
Ing. František Winter

e-mail: frantisek.winter(et)kez.cz

Správní rada

Předsedkyně správní rady:
Kateřina Urbánková

e-mail: katerina.urbankova(et)kez.cz


Útvar ředitele

Ředitel
Ing. Jan Dehner, telefon: 469 625 026 kl. 37
e-mail: jan.dehner(et)kez.cz

Ekonomka
Ing. Eva Víšková, telefon: 469 625 026 kl. 32
e-mail: eva.viskova(et)kez.cz

Administrativní pracovnice
Marie Štiková, telefon: 469 625 026 kl. 22
e-mail: marie.stikova(et)kez.cz

Odborný referent
Ing. Ivana Dehnerová, telefon: 469 622 249 kl. 37
e-mail: ivana.dehnerova(et)kez.cz
 
Manažer kvality
Ing. Daniel Stříteský, telefon: 469 622 249 kl. 33
e-mail: daniel.stritesky(et)kez.cz

Certifikační orgán (e-mail: certifikace(et)kez.cz)

Vedoucí certifikačního orgánu
Ing. Kamil Pecka, telefon: 469 625 026 kl. 29
e-mail: kamil.pecka(et)kez.cz

Zástupce vedoucího a asistent certifikačního orgánu
Ing. Daniel Stříteský, telefon: 469 622 249 kl. 33
e-mail: daniel.stritesky(et)kez.cz

Asistent certifikačního orgánu
Iva Kratochvílová, telefon: 469 622 249 kl. 28
e-mail: iva.kratochvilova(et)kez.cz

Asistent certifikačního orgánu
Lenka Buřvalová, telefon: 469 622 249 kl. 36
e-mail: lenka.burvalova(et)kez.cz

Inspekční orgán (e-mail: inspekce(et)kez.cz)

Vedoucí inspekčního orgánu
Ing. Vladimír Dřevo Ph.D., telefon: 469 622 249 kl. 23
e-mail: vladimir.drevo(et)kez.cz

Inspektoři KEZ:

Ing. Milan Berka, telefon: 469 622 249 kl. 23
e-mail: milan.berka(et)kez.cz

Ing. Martin Faško, telefon: 469 622 249 kl. 34
e-mail: martin.fasko(et)kez.cz

Ing. Josef Peichl, telefon: 469 622 249 kl. 34
e-mail: josef.peichl(et)kez.cz

Mgr. Daniel Mašín, telefon 469 622 249 kl. 34
e-mail: daniel.masin(et)kez.cz

Ing. Eva Štork, telefon: 469 622 249 kl. 34
e-mail: eva.stork(et)kez.cz

Ing. Martin Kozel, telefon: 469 622 249 kl. 23
e-mail: martin.kozel(et)kez.cz

Ing. Dagmar Štůralová, telefon: 469 622 249 kl. 25
e-mail: dagmar.sturalova(et)kez.cz

Ing. Vladislav Bláha, telefon: 469 622 249 kl. 30
e-mail: vladislav.blaha(et)kez.cz

Ing. Zdeňka Kočtářová, telefon: 469 622 249 kl. 25

 

                  Akreditační značka I 4077