Média a INFO o KEZ

POTRAVINÁŘSKÁ REVUE - č. 7/2013

- celý příspěvek ke stažení (, velikost 532 kB)


ZEMĚDĚLEC - Č. 18/2013

Rozhovor s Ing. Milanem Berkou, ředitelem KEZ o.p.s. - článek ke stažení (, velikost 643 kB)


POTRAVINÁŘSKÁ REVUE - č. 2/2012

- celý příspěvek ke stažení (, velikost 150 kB)


8.11. - Delegace z Chorvatska a Srbska v KEZ o.p.s.

V rámci přípravy na vstup do Evropské unie navštívila KEZ o.p.s. 8.11.2011 delegace z Chorvatska a Srbska. Během svého pobytu v ČR se její členové seznamovali s nastavením pravidel a praktickým fungováním ekologického zemědělství, včetně kontrolního systému. V průběhu návštěvy jsme je doprovodili na farmu pana Ondřeje Podstavka, který hospodaří na cca 100 ha zemědělské půdy, z toho zhruba polovinu tvoří orná půda s pěstováním obilovin, zeleniny, bylinek a víceletých pícnin. Druhá polovina slouží k produkci objemných krmiv a jako pastviny pro skot i výběhy pro nosnice. Dojnice dosahují užitkovosti přes 7000 l mléka. Své produkty prodává pan Podstavek i ze dvora - biomléko a biovejce. 

Odpoledne v sídle KEZ byli členové delegace seznámeni s činností a strukturou kontrolní organizace. V diskuzi se zajímali o provádění inspekce při sběru rostlin a jejich částí ve volné přírodě, o způsob vystavování certifikátů a postup při zjištění porušení pravidel pro EZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.8.2011 - UDÁLOSTI ČT1 o přírodní kosmetice

Odkaz na příspěvek:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/21141100010080...


POTRAVINÁŘSKÁ REVUE - č.2/2011

   - celý příspěvek ke stažení (, velikost 474 kB)

                  Akreditační značka I 4077