Kdo jsme

Naše certifikace je zárukou "kvality BIO"

KEZ o.p.s. je první česká akreditovaná kontrolní a certifikační organizace, která zajišťuje odbornou nezávislou kontrolu a certifikaci v systému ekologického zemědělství.
Organizace byla založena v roce 1999 Svazem producentů a zpracovatelů biopotravina PRO-BIO, Nadačním fondem pro ekologické zemědělství FOA a Spolkem poradců ekologického zemědělství EPOS jako obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je garance ekologického původu na všech stupních "výroby BIO".
Kontrola osob podnikajících v ekologickém zemědělství a certifikace jejich produktů je prováděna na základě pověření MZe podle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství v rozsahu tohoto zákona a nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Výrobky, které jsou předmětem kontroly dle tohoto pověření nesou kódové označení: CZ - BIO - 001.

• Od 11.10.2001 jsme akreditováni u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. - ČIA.
• Postupně do naší nabídky služeb přibyla certifikace výrobků vhodných pro použití v ekologickém zemědělství, v roce 2008 certifikace přírodní kosmetiky a biokosmetiky, v roce 2009 certifikace zařízení veřejného stravování a od roku 2010 i certifikace biokrmiv pro zvířata v zájmových chovech.

Působíme v rámci celé České republiky a jsme smluvními partnery pro více než 2000 zemědělských podniků a zpracovatelských závodů.

KEZ o.p.s. je nezisková organizace s vysoce nastavenými standardy kvality a důrazem na kvalitu poskytovaných služeb. Naše organizace disponuje vzdělanými zaměstnanci a zkušenými inspektory přicházejícími z praxe, díky nímž jsme schopni garantovat kromě příslušné kompetentní a nezávislé kontrolní a certifikační činnosti i nejlepší služby. Naše štíhlá organizační struktura a zároveň naše postavení neziskové organizace umožňuje našim klientům využívat nejlepší poměr mezi cenou a výkonem.

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o GDPR od 25. 5. 2018 společnost KEZ o.p.s. vede Report GDPR událostí, má vypracovanou vstupní analýzu, Zásady zpracování osobních údajů a Směrnici GDPR, které jsou zakomponovány ve vnitřních normách společnosti a společnost KEZ o.p.s. se jimi řídí.

Úspěšné pravidelné akreditace inspekčního a certifikačního systému podle ČSN EN ISO/IE 17020:2012 a ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dokládají naši neutralitu a objektivitu. 

 

     Rozsah akreditace:
     Inspekce subjektů podnikajících podle pravidel
     ekologické produkce

    

     PŘÍLOHA OSVĚDČENÍ O AKREDITACI
     - soubor ke stažení (, velikost 589 kB)
    

     Předmět akreditace: 
    
Certifikace bioproduktů, biopotravin
     pocházejících z ekologického zemědělství

    

     PŘÍLOHA OSVĚDČENÍ O AKREDITACI
     - soubor ke stažení (, velikost 790 kB)

 

 

 

 

 

                  Akreditační značka I 4077