Kdo jsme

Naše certifikace je zárukou "kvality BIO"

KEZ o.p.s. je první česká akreditovaná kontrolní a certifikační organizace, která zajišťuje odbornou nezávislou kontrolu a certifikaci v systému ekologického zemědělství.
Organizace byla založena v roce 1999 Svazem producentů a zpracovatelů biopotravina PRO-BIO, Nadačním fondem pro ekologické zemědělství FOA a Spolkem poradců ekologického zemědělství EPOS jako obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je garance ekologického původu na všech stupních "výroby BIO".
Kontrola osob podnikajících v ekologickém zemědělství a certifikace jejich produktů je prováděna na základě pověření MZe  podle Zákona o ekologickém zemědělství v rozsahu tohoto zákona a nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Výrobky, které jsou předmětem kontroly dle tohoto pověření nesou kódové označení: CZ - BIO - 001.

• Od 11.10.2001 jsme akreditováni u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. - ČIA.
• Postupně do naší nabídky služeb přibyla certifikace výrobků vhodných pro použití v ekologickém zemědělství, v roce 2008 certifikace přírodní kosmetiky a biokosmetiky, v roce 2009 certifikace zařízení veřejného stravování.

Působíme v rámci celé České republiky a jsme smluvními partnery pro více než 2 500 zemědělských podniků a zpracovatelských závodů.

Jsme jedinou kontrolní organizací v rámci ČR, která své klienty finančně motivuje k dodržování platební morálky (slevou fakturované částky o 2 až 10 procent v následujícím roce dle platného ceníku) a zároveň jako jediná kontrolní organizace v rámci ČR hradíme náklady na rozbory vzorků v případě, kdy výsledek tohoto rozboru neprokáže porušení platných právních předpisů o ekologickém zemědělství v ČR a EU.

KEZ o.p.s. je nezisková organizace s vysoce nastavenými standardy kvality a důrazem na kvalitu poskytovaných služeb. Naše organizace disponuje vzdělanými zaměstnanci a zkušenými inspektory přicházejícími z praxe, díky nímž jsme schopni garantovat kromě příslušné kompetentní a nezávislé kontrolní a certifikační činnosti i nejlepší služby. Naše štíhlá organizační struktura a zároveň naše postavení neziskové organizace umožňuje našim klientům využívat nejlepší poměr mezi cenou a výkonem.

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o GDPR od 25. 5. 2018 společnost KEZ o.p.s. vede Report GDPR událostí, má vypracovanou vstupní analýzu, Zásady zpracování osobních údajů a Směrnici GDPR, které jsou zakomponovány ve vnitřních normách společnosti a společnost KEZ o.p.s. se jimi řídí.

Úspěšné pravidelné akreditace inspekčního a certifikačního orgánu podle ČSN EN ISO/IE 17020:2012 a ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dokládají naši neutralitu a objektivitu. 

 

Rozsah akreditace Inspekčního orgánu KEZ IO 4077:
Inspekční činnost orgánu typu A prováděná u subjektů podnikajících podle pravidel ekologické produkce

Osvědčení o akreditaci
- soubor ke stažení

jeho příloha

- soubor ke stažení 

 

Rozsah akreditace Certifikačního orgánu KEZ COV 3096: 
Certifikace bioproduktů, biopotravin pocházejících z ekologického zemědělství

Osvědčení o akreditaci
- soubor ke stažení 

jeho příloha

- soubor ke stažení 

 

 

 

 

 

 

                  Akreditační značka I 4077