Platná legislativa

♦   Kompletní znění legislativy pro ekologické zemědělství (2018) - soubor ke stažení (, velikost 6,9 MB)

                !!! AKTUALIZOVANÉ PŘÍLOHY nařízení (ES) č. 889/2008 - soubor ke stažení (, velikost 600 kB)

♦   Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství s komentářem - soubor ke stažení (,
     velikost 152 kB) - aktuální znění k 12.2.2018

♦   Úplné znění vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém 
     zemědělství
- soubor ke stažení (, velikost 198 kB) - aktuální znění k 12.2.2018    

                                              ♦   Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 - soubor ke stažení  (, velikost 189 kB) - aktuální znění k 12.2.2018

                                              ♦   Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 - soubor ke stažení (, velikost 863 kB) - aktuální znění k 12.2.2018

                                              ♦   Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 - soubor ke stažení (, velikost 2.89 MB) - aktuální znění  k 12.2.2018  

                                              ♦   METODICKÉ POKYNY MZe - ZDE

                                              ♦   SMĚRNICE GÄA - ZDE

AKTUALIZACE:

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/461, ze dne 16. března 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o datum pro přijímání žádostí o uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely rovnocennosti v rámci opatření pro dovoz ekologických produktů na základě nařízení Rady (ES) č. 834/2007 - soubor ke stažení (, velikost 505 kB)

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/181, ze dne 15. února 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu - soubor ke stažení (, velikost 518 kB)

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2196, ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení
(, velikost 634 kB)

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1693 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data v uvedeném nařízení - soubor ke stažení (, velikost 510 kB)

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (eu) 2020/1667 ze dne 10. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/977, pokud jde o dobu použitelnosti dočasných opatření v souvislosti s kontrolami produkce ekologických produktů - soubor ke stažení (, velikost 524 kB)

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/786 ze dne 15. června 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení (, velikost 539 kB)

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/977 ze dne 7. července 2020, kterým se v důsledku pandemie COVID-19 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 889/2008 a (ES) č. 1235/2008, pokud jde o kontroly produkce ekologických produktů - soubor ke stažení (, velikost 518 kB)

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/479 ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení (, velikost 516 kB)

♦    PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/25 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení ( , velikost 582 kB)

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2164 ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu - soubor ke stažení ( , velikost 600 kB)

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/446 ze dne 19. března 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení, velikost 393 kB)

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1584 ze dne 22. října 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu - soubor ke stažení (, velikost 439 kB)

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/949 ze dne 3. července 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení
(, velikost 414 kB)

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2329 ze dne 14. prosince 2017, kterým se mění a opravuje nařízení (ES)
č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení (, velikost 440 kB)

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2273 ze dne 8. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde
o ekologickou produkci, označování a kontrolu - soubor ke stažení (, velikost 372 kB)

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1862, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení (, velikost 361 kB)

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/872 ze dne 22. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení (, velikost 336 kB)

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/838 ze dne 17. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o krmivo pro některé živočichy pocházející z ekologických chovů akvakultury - soubor ke stažení (, velikost 316 kB)

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2259 ze dne 15. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení
(, velikost 364 kB)

♦     PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1842 ze dne 14. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o elektronické potvrzení o kontrole pro dovážené ekologické produkty a určité další prvky, a nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o požadavky na konzervované nebo zpracované ekologické produkty a předávání informací - soubor ke stažení (, velikost 784 kB)

♦    PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1330 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení
(, velikost 646 kB)

♦    PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/910, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení (, velikost 307 kB)

♦    PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/673, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu - soubor ke stažení (, velikost 395 kB)

♦    PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/459, kteým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení (, velikost 318 kB)

♦    PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2345 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení
(, velikost 397 kB)

♦    PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/931, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení  (, velikost 471 kB)

♦    PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 836/2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu - soubor ke stažení (, velikost 313 kB)

♦   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 586/2013, ketrým se mění nařízení (ES) č. 1236/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o datum předkládání výroční zprávy - soubor ke stažení (, velikost 976 kB)

   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 567/2013, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, poku jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení (, velikost 739 kB)

♦   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 392/2013 ze dne 29. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o kontrolní systém pro ekologickou produkci - soubor ke stažení (, velikost 980 kB)

♦   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 125/2013 ze dne 13. února 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení (, velikost 1,35 MB)

♦   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 751/2012 ze dne 16. srpna 2012 , kterým se opravuje nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení (, velikost 876 kB)

♦   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 508/2012 ze dne 20. června 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemísoubor ke stažení (, velikost 1,73 MB)

♦   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu -  soubor ke stažení (, velikost 799 kB)

♦   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 203/2012 ze dne 8. března 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o prováděcí pravidla pro ekologickou produkci vína - soubor ke stažení (, velikost 861 kB)

♦   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 126/2012 ze dne 14. února 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o osvědčení, a nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze Spojených států amerických. - soubor ke stažení
(, velikost 784 kB)

♦   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1267/2011 ze dne 6. prosince 2011, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení (, velikost 969 kB)

♦   NOVELA ZÁKONA č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 26.11.2011 - soubor ke stažení (, velikost 304 kB)

♦   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1084/2011 ze dne 27. října 2011, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení (, velikost 716 kB)

♦   Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 590/2011 ze dne 20. června 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení (, velikost 741 kB)

♦   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 426/2011 ze dne 2. května 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu - soubor ke stažení (, velikost 715 kB)

♦   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 344/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu - soubor ke stažení (, velikost 721kB)

♦   Nařízení Komise (EU) č. 271/2010 ze dne 24.března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci - soubor ke stažení (, velikost 867kB)

♦   Nařízení Komise (ES) č. 710/2009 ze dne 5. srpna 2009, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o stanovení prováděcích pravidel ohledně ekologické produkce živočichů pocházejících z akvakultury a produkce mořských řas - soubor ke stažení (, velikost 1035kB)

♦   Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 obsahuje pravidla pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí - soubor ke stažení (, velikost 339kB) - novelizováno nařízením Komise (ES) č. 537/2009 - soubor ke stažení (, velikost 731kB) a nařízením Komise (ES) č. 471/2010 - soubor ke stažení(, velikost 725kB).

♦   Nařízení Komise (ES) č. 1254/2008, kterým se upravuje nařízení (ES) č. 889/2008 - soubor ke stažení (, velikost 62,83kB)

♦   Nařízení Rady (ES) č. 967/2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů - soubor ke stažení (, velikost 45kB)

 

Značení ekologické produkce

Při označování a propagaci produktů slovy "BIO" a "EKO" se pro účely nařízení Rady (ES) č. 834/2007 má za to, že produkt byl získán v souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení. 
Pro takto získané produkty platí od 1. 7.2010 povinnost označovat je "Logem EU pro ekologickou produkci", které odpovídá níže uvednému vzoru:


  CZ-BIO-001
  Zemědělská produkce Česká republika

     PARAMETRY LOGA EU (barva, velikost, ...)

Grafický formát ke stažení najdete na stránkách ZDE

Ve stejném zorném poli jako toto logo musí být rovněž uveden kód kontrolního subjektu, jemuž hospodářský subjekt provádějící poslední fázi výroby podléhá. V našem případě je to kód: CZ-BIO-001
Je-li použito logo EU, pod kódem kontrolní organizace musí být zároveň uvedeno místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá, a to  v následující podobě:
- "zemědělská produkce EU", byla-li zemědělská surovina vyprodukována v EU, 
- "zemědělská produkce mimo EU", byla-li zemědělská surovina vyprodukována ve třetích zemích,
- "zemědělská produkce EU/mimo EU", byla-li část zemědělských surovin vyprodukována v EU a část ve třetí zemi.    

U produktů dovezených z třetích zemí je použití loga EU dobrovolné. Jeli však logo EU na obale uvedeno, musí být na obale uveden rovněž údaj o původu zemědělské suroviny.

POZOR - Logo EU nelze používat na označení produktů a potravin z přechodného období.

I nadále zůstávají v platnosti národní a soukromá loga pro označování a propagaci produktů, jež splňují požadavky stanovené nařízením Rady (ES) 834/2007. 
Český legislativní předpis - Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství v § 23 ukládá povinnost označit bioprodukt, biopotravinu a ostatní bioprodukt na obale grafickým znakem, tzv. biozebrou

Znak je možné stáhnout ve formátu JPG(75kB) nebo PDF (28kB).

Spotřebitelé se však ještě v následujících měsících či letech budou setkávat také s bioprodukty vyrobenými na území EU, které nebudou novým logem označeny. Je to možné u produktů vyrobených a označených v souladu s nařízením (EHS) č. 2092/91 nebo s nařízením (ES) č. 834/2007 přede dnem 1. července 2010 - ty mohou být uváděny na trh s odkazem na ekologickou produkci až do vyčerpání zásob.
Až do 1. července 2012 mohou být také nadále používány zásoby obalového materiálu pro produkty označené při uvádění na trh výrazy odkazujícími na ekologickou produkci v případě, že jinak produkt splňuje požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

 

Metodické pokyny MZe

 

ČÍSLO   PLATNOST OD:   DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
  Změna MP 5/16 - Výjimky na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 01.01.2021 soubor ke stažení (PDF, 265kB)  
  Změna MP 3/16 - Výjimky z pravidel ekologické produkce 19.02.2021 soubor  ke stažení (PDF, 945kB)  
  Změna MP 4/16 - Výjimky v případě katastrofických událostí - bod 2.4. článku 2 Postup při udělování výjimky - se ruší 10.09.2019    
  Změna MP 5/16 - Výjimky na použití rozmnožovacího materiálu 01.01.2019 soubor ke stažení (PDF, 901kB)  
1/18 Seznam produktů povolených pro účely ochrany skladových zásob, čištění a dezinfekce v rostlinné ekologické produkci. 10.09.2018 soubor ke stažení (PDF, 5MB)  
11/16 Chov koní v ekologickém zemědělství 01.01.2017 soubor ke stažení (PDF, 2MB)  
10/16 Pravidla pro ekologické sady, vinice a krajinné prvky (nezařazené v dotacích pro ekologické zemědělství z PRV) 01.01.2017 soubor ke stažení (PDF, 2.1MB)  
9/16 Současná produkce ekologických a neekologických zvířat (používání konvenčních resp. ekologických pastvin) 01.01.2017 soubor ke stažení (PDF 2.5MB)  
8/16 Komunikace mezi kontrolními orgány, kontrolní a certifikační mechanizmy 01.01.2017 soubor ke stažení (PDF, 4.7MB)  
7/16 Odběr, analýza a vyhodnocení vzorků z ekologického zemědělství 01.01.2017 soubor ke stažení (PDF, 613kB)  
6/16 Definice pojmů velkochov, malý zemědělský podnik a region 01.01.2017 soubor ke stažení (PDF, 730kB)  
5/16 Výjimky na použití konvenčních osiv a sadby 01.01.2017 soubor ke stažení (PDF, 3.2MB)  
4/16 Výjimky v případě katastrofických událostí 01.01.2017 soubor ke stažení (PDF, 2MB)  
3/16 Výjimky z pravidel ekologické produkce 01.01.2017 soubor ke stažení (PDF, 468kB)  
2/16 Registrace subjektů do ekologického zemědělství, zkracování a prodlužování přechodného období 01.01.2017 soubor ke stažení (PDF, 5MB)  
1/16 Množství sloučenin mědi pro použití u trvalých kultur 08.08.2016 soubor ke stažení (PDF, 492kB)  
3/15

Pravidla pro komunikaci mezi MZe, kontrolními orgány a kontrolními subjekty; předávání informací mezi kontrolními subjekty, analýzu rizik a její tvorbu, druhy kontrol. hlášení závažných nesouladů majících vliv na ekologický status produktu, podněty k zahájení správního řízení a prověřování podnětů od MZe, kontrolní a certifikační mechanizmy, opatření při zjištění nesouladu majícího vliv na ekologický status produktu (nahrazuje metodický pokyn č. 2/2013) - nahrazen Metodickým pokynem č. 8/16

01.01.2016 soubor ke stažení (PDF, 3,62 MB)  
2/15 Udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství v případě katastrofických událostí (nahrazuje část 2.5 Katastrofické události metodického pokynu č. 5/2012) - nahrazen Metodickým pokynem č. 4/16 07.10.2015 soubor ke stažení (PDF, 219 kB)  
1/15 Použití  konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materálu
(nahrazuje metodický pokyn č. 4/2012) - nahrazen Metodickým pokynem č. 5/16
12.01.2015 soubor ke stažení (PDF, 5,99 MB)  
3/13 Specifická pravidla pro odběr, analýzu a následné vyhodnocení vzorků z ekologického zemědělství - nahrazen Metodickým pokynem č. 7/16 01.01.2014 soubor ke stažení (PDF, 272 kB)  
2/13 Specifická pravidla pro komunikaci mezi Ministerstvem zemědělství, Kontrolním orgánem a Kontrolními subjekty EZ, rizikové analýzy, kontrolní a certifikační mechanizmy a výkon kontrol v EZ - nahrazen Metodickým pokynem č. 3/2015 01.01.2014 soubor ke stažení (PDF, 101 kB)  
1/13 Specifická pravidla pro chov koní v režimu ekologického zemědělství vzhledem k platným legislativním předpisům a s ohledem na reálnou zemědělskou praxi (nahrazuje metodický pokyn č. 1/2010) - nahrazen Metodickýcm pojynem č. 11/16 14.06.2013 soubor ke stažení (PDF, 286 kB)  
7/12 Současná produkce ekologicky chovaných zvířat a hospodářských zvířat mimo ekologický chov (nahrazuje metodický pokyn č. 2/2009) - nahrazen Metodickým pokynem č. 9/16 17.10.2012 soubor ke stažení (PDF, 536 kB)  
6/12 Vymezení pojmu "REGION" ve vztahu k nařízení Komise č. 505/2012 - nahrazen Metodickým pokynem č. 6/16 20.07.2012 soubor ke stažení (PDF, 232 kB)  
5/12 Udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství (nahrazuje metodický pokyn č. 5/12 - ze dne 20.7.2012 s č.j. 128864/2012-MZE-17252) - nahrazen Metodickým pokynem č. 3/16 01.09.2012 soubor ke stažení (PDF, 940 kB)  
5/12 Udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství (nahrazuje metodický pokyn č. 2/10 - Udělování výjimek a č. 3/2012 - Použití syntetických vitamínů pro přežvýkavce) - nahrazen opraveným Metodickým pokynem č. 5/12
s č.j. 151251/2012-MZE-17252
20.07.2012 soubor ke stažení (PDF, 917 kB)  
4/12 Ekologická produkce, označování a kontrolu na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu (nahrazuje metodický pokyn 6/10 - Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu) - nahrazen Metodickým pokynem č. 1/15 01.07.2012 soubor ke stažení (PDF, 1,19MB)  
3/12 Použití syntetických vitamínů pro přežvýkavce (novelizuje odstavec 2.9 v metodickém pokynu č. 2/10 - Udělování výjimek) - nahrazen Metodickým pokynem č. 5/12 09.05.2012 soubor ke stažení (PDF, 371 kB)  
2/12 Zakládání a údržba ovocných sadů, vegetační pokryv sadů, meziřadí vinic, krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství (nahrazuje metodické pokyny č. 1/09 - Pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů v ekologickém zemědělství a č. 4/10 -  Zakládání, údržba a ošetřování meziřadí vinic, sadů a krajinných prvků) - nahrazen Metodickým pokynem č. 10/16 02.04.2012 soubor ke stažení
(PDF, 4,35 MB)
 
1/12 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství
Přechodné období

Zkracování a prodlužování přechodného období (novelizuje Metodický pokyn 5/10) - nahrazen Metodickým pokynem č. 2/16
01.01.2012 soubor ke stažení
(PDF, 468 kB)
 
6/10 Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu
(
nahrazuje Metodický pokyn č. 3/10 - Udělování výjimek na konvenční osivo a sadbu) - nahrazen Metodickým pokynem č. 4/12
01.10.2010 soubor
ke stažení

(PDF, 495 kB)
 
5/10 Zkracování přechodného období (novelizuje bod 2.11. v Metodickém pokynu 2/10) - novelizován Metodickým pokynem č. 1/12 04.06.2010 soubor
ke stažení

(PDF, 367 kB)
 
4/10 Zakládání, údržba a ošetřování meziřadí vinic, sadů a krajinných prvků - nahrazen Metodickým pokynem č. 2/12 01.06.2010 soubor
ke stažení

(PDF, 192 kB)
 
3/10 Udělování výjimek na konvenční osivo a sadbu - nahrazen Metodickým pokynem č. 6/10 01.04.2010 soubor
ke stažení

(PDF, 234 kB)
 
2/10 Udělování výjimek
(
nahrazuje Metodický pokyn č. 4/09 - Udělování výjimek) - nahrazen Metodickým pokynem č. 5/12
01.04.2010 soubor
ke stažení

(PDF, 339 kB)
 
1/10 Management chovu koní v ekologickém zemědělství - nahrazen Metodickým pokynem č. 1/13 01.04.2010 soubor
ke stažení

(PDF, 258 kB)
 
2/09 Pastva konvenčních zvířat na ekologických TTP - nahrazen Metodickým pokynem č. 7/12 13.11.2009 soubor
ke stažení

(PDF, 1706 kB)
Omezená doba
1/09 Pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů v ekologickém zemědělství - nahrazen Metodickým pokynem č. 2/12 01.04.2010 soubor
ke stažení

(PDF, 1197 kB)
Umístění ptačích budek

 

Směrnice GÄA - česká verze - soubor ke stažení (, velikost 735 kB)

                                               - originální německá verze - soubor ke stažení (, velikost 501 kB)

 

Seznam kontrolních organizací

Seznam subjektů či veřejných orgánů odpovědných za kontrolu podle článku 35(b) nařízení Rady (ES) č. 834/07 soubor ke stažení (formát PDF, velikost 105kB). Certifikáty těchto organizací se v Evropské unii považují za rovnocenné.

 

 

                  Akreditační značka I 4077