Navýšení výměry

Datum: 
6. Duben 2011

Pokud jste již zaregistrováni v systému ekologického zemědělství a navýšili jste výměru pozemků (zařadili jste do LPIS nový blok nebo podstatným způsobem změnili výměru již stávajících bloků, u kterých díky tomuto navýšení došlo ke změně statutu do EZN, PON nebo vypadnutí do konvence), žádáme o bezprostřední nahlášení této změny na KEZ k provedení úpravy v LPIS.

Pokud je statut půdních bloků po úpravě na AZV zachován (např. po mimořádné aktualizaci), stačí tuto změnu ohlásit při řádné kontrole.

                  Akreditační značka I 4077