Značení vína z BIOhroznů

Datum: 
5. Duben 2011

EK, potažmu SCOF, odhlasoval s platností od 1.4.2011 přijetí úpravy Nařízení 889/2008 o ekologické produkci tak, že pro víno a sklepní technologie se až do 30.6.2012, tedy pro sklizně roku 2010 a 2011, nadále budou uplatňopvat pravidla původního Nařízení 2092/91. Nové znění článku bude zveřejněno v polovině dubna t.r..

V praxi to znamená, že víno může být legálně označeno jako „wine made of organic grapes“, což se česky dá přeložit jako „víno vyrobené z ekologicky pěstovaných hroznů“, nebo v rámci české biodikce také jako „víno vyrobené z BIOhroznů“ (což umožní vlastně lahev jako BIO označit, pokud si s tím šikovný grafik poradí).
 
Pod touto větou bude uveden kód kontrolní organizace, která původ hroznů kontrolovala a za jejich biokvalitu ručí. Logo EU ani biozebra být však použity nesmí.
 
Výrobce tohoto produktu je potom zpracovatelem biosurovin ve smyslu uplatněných investičních dotací z PRV.
 
Ing. Jan Gallas
vedoucí oddělení ekologického zemědělství
-------------------------------------------------------------
Odbor environmentální a ekologického zemědělství 
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17, Praha

                  Akreditační značka I 4077