FARMÁŘSKÉ TRHY - pravidla prodeje

Datum: 
3. Květen 2011

1. Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním podniku a to za těchto podmínek:

♦ maso z drůbeže a králíků (musí být vykucháno, u králíků nesmí být oddělená halva) maximálně z 10 kusů týdně, maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4°C; maso musí být čitelně označeno nápisem "Maso není veterinárně vyšetřeno - určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele",
♦ syrové mléko a smetanu pomocí prodejního automatu (automat musí být registrován u KVS),
♦ čerstvá, prosvícená a označená vejce s uvedením jména a adresy chovatele v maximálním množství 60 kusů jednomu konečnému spotřebiteli,
♦ včelí produkty od včelstev ze stanovišť ve stejném kraji jako trh, označené jménem, příjmením a adresou chovatele a u medu druhem a množstvím,
♦ živé ryby (usmrcování a další opracování ryb musí být nahlášeno příslušné KVS 7 dní předem).

2. Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže a králíků) a výrobky z tohoto masa.

3. Ostatní prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby jimi prodávané potraviny a suroviny byly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku. Jejich povinností je udržovat je při stanovených teplotách. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat:

♦ 7°C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře,
♦ 4°C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře,
♦ 3°C pro vnitřnosti,
♦ 5-18°C pro vejce (nekolísavá teplota),
♦ 4-8°C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené,
♦ 0°C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu),
♦ ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem.

4. Pro potraviny podle bodu 3 musí být k dispozici viditelná informace o jejím názvu, množství a datu použitelnosti nebo datu minimální trvanlivosti. Prodávající musí být vždy schopen na místě doložit původ produktů.

5. Označení "domácí" v názvz potraviny je nepřípustné.

6. Prodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti je nepřípustné.

7. Potraviny musí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek.

8. Všechny předměty a zařízení, které přicházejí do přímého styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat zdroj kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu.

9. Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu, musí nosit čistý oděv, při prodeji nebalených potravin, zejména masa, musí být k dispozici zdroj pitné vody k umytí rukou.

10. Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění a nesmí představovat přímý ani nepřímý zdroj kontaminace.

Tyto informace jsou určeny jak organizátorům, tak hospodářům, či jak se dnes rádo říká, farmářům, prodejcům, ale i zákazníkům trhů.
Zdroj: Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

                  Akreditační značka I 4077