EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ ČR k 25.8.2011

Datum: 
8. Září 2011

 

 

1.1.2011 25.8.2011

Nárůst za leden 2011-srpen 2011

Počet výrobců biopotravin 626 650 24
Počet ekofarem 3 517 4 022 505
Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha) 448 202 483 176 34 974
Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%) 10,55 11,40 0,85
Výměra orné půdy (ha) 54 937 61 645 6 708
Výměra trvalých travních porostů (ha) 369 272 396 055 26 783
Výměra trvalých kultur - sady (ha) 5 128 6 368 1 240
Výměra trvalých kultur - vinice (ha) 803 987 184
Výměra trvalých kultur - chmelnice (ha) 8 10 2
Ostatní plochy (ha) 18 054 18 111 57

                  Akreditační značka I 4077