TISKOVÁ ZPRÁVA - EKOLOGICKÉ VÍNO

Datum: 
18. Únor 2012

EVROPSKÁ KOMISE - TISKOVÁ ZPRÁVA

NOVÉ EVROPSKÉ PŘEDPISY PRO "BIO VÍNO" BYLY DOJEDNÁNY

Stálý výbor pro ekologické Zemědělství (SCOF) se dohodl na nových evropských pravidlech pro "bio víno", která mají být v nejbližších týdnech uveřejněna v Úředním věstníku. S novými ustanoveními, která budou platit od sklizně v roce 2012 budou ekologičtí vinaři moci používat na svých etiketách pojem „bio víno“. Etikety budou také povinně opatřeny logem EU a kódem kontrolní organizace. Kromě toho bude povinné dodržování i ostatních požadavků na označování bio vína. I když již dnes existují ustanovení pro "víno z ekologických hroznů“, tyto předpisy se netýkají celého zpracovatelského procesu, tj. kompletního procesu výroby od hroznu až po víno. Vinařství je tak jediné zbývající odvětví, které není zcela upraveno evropskými předpisy o ekologickém  zemědělství v souladu s nařízením (ES) 834/2007.

Po hlasování ve výboru prohlásil současný komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloş: "Jsem potěšen, že jsme se konečně dohodli na této otázce, protože bylo důležité stanovit jednotná pravidla, umožňující zajištění jasné nabídky pro spotřebitele. Zájem spotřebitelů o ekologické produkty stále více a více narůstá, a jsem potěšen, že jsme stanovili  pravidla, která – stejně tak jako je tomu u jiných bioproduktů – jasně rozliší konvenční a ekologická vína. Spotřebitelé tak budou mít jistotu, že výroba ekologického vína byla podřízena dodržování přísných předpisů.“

Nová pravidla poskytují výhodu lepší transparentnosti a vyšší rozpoznávací hodnotu pro spotřebitele. Nebudou zjednodušovat pouze situaci na vnitřním trhu, ale budou také posilovat postavení ekologického vína z EU na mezinárodní úrovni, protože mnoho dalších zemí produkujících víno (Austrálie, Chile, Jižní Afrika, USA) již normy pro ekologická vína zavedlo. Díky této nové legislativě je ekologické zemědělství v Evropské unii nyní úplné a pokrývá všechny zemědělské produkty.

S novými pravidly bude zároveň ustanovena i podmnožina enologických postupů (Vinařství) a látek  pro bio víno dle nařízení (ES) č. 606/2009 o společné organizaci trhu (SOT). Například nebudou povoleny ani kyselina sorbová, ani odsíření, a obsah siřičitanu v ekologickém víně bude minimálně o 30 až 50 mg / l nižší než hodnoty v konvenčním víně (v závislosti na obsahu zbytkového cukru). Mimo těchto specifických požadavků budou platná také obecná pravidla pro výrobu vína dle nařízení o společné organizaci trhu s vínem. Navíc kromě těchto procesů výroby vína musí být "ekologické víno" samozřejmě také vyrobeno z ekologických hroznů – podle nařízení rady (ES) č. 834/2007.

Zdůvodnění
Dosud neexistují žádná pravidla ani definice "bio vína" v EU. Jako ekologické mohou být certifikovány pouze hrozny a v současné době je povolen pouze odkaz na slovní spojení „vyrobeno z ekologických hroznů“.

V akčním plánu pro ekologické zemědělství se v roce 2004 Komise zavázala ke stanovení  zvláštních pravidel pro ekologickou zemědělskou výrobu, včetně vinařství. V této souvislosti byl výzkumný projekt "orWine" financován z  6. rámcového program. Na základě poznatků z
projektu byly v rámci stálého výboru pro ekologické zemědělství v červnu 2009 předloženy první legislativní návrhy definice ekologického vína, zůstaly však  zablokovány a byly v červnu 2010 staženy. Práce byly opětovně zahájeny v roce 2011, a výbor vydal dne 8. února 2012 k tomuto návrhu příznivé stanovisko.

Hlavní prvky návrhů
S novými pravidly pro ekologické vinařství je zaváděna technická definice ekologického vína, která odpovídá ekologickým cílům a zásadám nařízení (ES) č. 834/2007 o ekologické  produkci. V nařízení budou pro ekologické víno určeny enologické postupy a látky.

Patří mezi ně maximální přípustná úroveň siřičitanu ve víně, jejíž hodnota je stanovena u červeného vína na 100 mg / l (150 mg / l pro konvenční víno) a u bílého a růžového vína na 150 mg / l (200 mg / l pro konvenční vína), s přípustnou odchylkou 30 mg / l , jestliže obsah zbytkového cukru činí více než 2 g / l.

Pozn.: Oficiální verze tiskové zprávy dosud nebyla zveřejněna v českém jazyce, proto je v příloze ke stažení pouze verze německá a anglická.

                  Akreditační značka I 4077