Novinky v Registru ekologických podnikatelů

Datum: 
3. Srpen 2013

Od 18.7.2013 je možno podávat žádosti o registraci do systému ekologického zemědělství, žádosti o zrušení registrace, změnu činnosti a žádosti o výjimky a zkrácení přechodného období elektronicky prostřednictvím Registru ekologických podnikatelů.

V průběhu první poloviny roku 2013 došlo v Registru ekologických podnikatelů (REP), který na svých stránkách www.eagri.cz provozuje Ministerstvo zemědělství, k několika novinkám. Počátkem roku byly veřejnosti zpřístupněny u každého registrovaného subjektu veškeré certifikáty na biopotraviny a bioprodukty, které podnikatelům v ekologickém zemědělství vydala jeho kontrolní organizace. Toto umožňuje spotřebitelům, ale i ostatním podnikatelům kontrolu certifikovaných produktů konkrétního subjektu a jejich platnosti. Zároveň lze vyhledávat subjekty, které mají certifikovaný určitý produkt.

Další novinkou je od července 2013 možnost elektronického podávání žádostí o registraci do systému ekologického zemědělství, žádostí o zrušení registrace, změnu činnosti a žádostí o výjimky a zkrácení přechodného období. Uživatel přihlášený do Portálu eAGRI může výše uvedené žádosti podat elektronicky přes REP (záložka Elektronické formuláře), kde se mu některé údaje předvyplní, bude mu umožněno vyplněnou žádost rovnou z REP odeslat do datové schránky MZe, e-mailem na podatelnu MZe (pokud má zaručený elektronický podpis), nebo hotovou žádost vytisknout a podepsanou odeslat poštou na MZe. Dále bude možné uhradit správní poplatek za výjimky (1 000 Kč) převodem na účet, nikoliv pouze kolkem, jak tomu bylo doposud. Více informací naleznete přímo v REP.

Registr ekologických podnikatelů naleznete na stránkách http://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/Prehled/

                  Akreditační značka I 4077