SEMINÁŘ k propagaci ekologického zemědělství

Datum: 
30. Květen 2014

„Problematika ekologické živocišné produkce, výroby a prodeje konečného produktu“

Ohlédnutí za seminářem pořádaným společností ecoproduct s.r.o., ve spolupráci s kontrolní organizací KEZ o.p.s. a spojený s ochutnávkou jídel připravených z bioproduktu, pořádaný v biorestauraci, certifi kované dle privátních standarů KEZ o.p.s. pro stravovací zařízení.

Kromě představení společnosti ecoproduct s.r.o. se účastníci seznámili s problematikou chovu skotu plemene Belgické modré v podmínkách ekologického zemědělství, dozvěděli se, základní informace o kontrolní organizaci KEZ o.p.s., legislativě pro ekologické zemědělství a privátních Standardech pro certifikaci stravovacích zařízení. Zárověň s informací o zrání a výrobě bio hovězího masa byla i příležitost vyzkoušet, jak správně vyzrálé maso z mladého masného skotu chutná.
 

 

                  Akreditační značka I 4077