Prezentace ze semináře pro výrobce a distributory

Datum: 
19. Červen 2014

 Seminář za přítomnosti 44 zástupců podniků vyrábějících biopotraviny, biokrmiva nebo dovážejících biopotraviny z EU i ze třetích zemí.

 

  

                  Akreditační značka I 4077