Ekologické zemědělství v EU

Datum: 
15. Září 2015

15.9.2015 - Veletrh SANA Bologna

Veletrh v Boloni je ve srovnání s norimberským Biofachem menší co do prostoru i do počtu vystavovatelů, přesto i zde byla prezentována pestrá nabídka biopotravin, součástí byla i expozice přírodní a biokosmetiky a zdravého životního stylu. Zájemci o biopotraviny měli možnost si vystavované výrobky zakoupit přímo v jednom z výstavních pavilonů. Zajímavostí bylo, že nabídka biopotravin živočišného původu byla ve srovnání s těmi rostlinnými zcela zanedbatelná.


Ekofarma LA CALENDULA (Itálie)

Rodinná farma s dlouholetou zemědělskou tradicí má konvenční a ekologickou část. Konvenčním způsobem se zde pěstují klasické tržní plodiny, především obiloviny a chová se zde drůbež. Ekologická část má zhruba 3 ha, farmář se specializuje na pěstování bylin, které sám suší a dále dodává ke zpracování na léčivé čaje a přírodní kosmetiku. Pro vlastní potřebu je pěstována zelenina a produkce z ekologického sadu je zpracovávána na marmelády a džemy. Farma poskytuje i ubytování v rámci agroturistiky a tzv. „ aula didactica „ slouží ubytovaným a v pravidelně pořádaných seminářích také školní mládeži ke zprostředkování základních informací z oblasti zemědělství a přírody. Farmář nečerpá ekologické dotace, vzhledem k tomu, že svou ekologickou i konvenční produkci úspěšně realizuje na trhu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16.9.2015  Ekofarma CA’ DEL ROCOLO

Rodinná farma o velikosti 8 ha tvořená přírodními terasami nad Veronou a zaměřená hlavně na pěstování olivovníků a výrobu olivového oleje. Najdete zde ale i fikovníky, granátovníky, kaki i klasické jabloně, malou zeleninovou a bylinkovou zahrádku. Ekologicky jsou chování i dva koně, kteří spásají olivovníkové terasy s asi 500 stromy a drůbež k produkci biovajec. Pro vlastní potřebu jsou vyráběny džemy, nakládány olivy a stáčen med z konvenčního chovu včel. Farma odmítá čerpat dotace pro značnou byrokratickou zátěž a vzhledem k tomu, že svůj kvalitní bio olivový olej úspěšně realizuje na trhu. Ekologické smýšlení je na první pohled patrné i z celkové koncepce biofarmy, tj. využívání střešních kolektorů k ohřevu teplé vody i ze zatravněné zelené střechy penzionu.


18.09.2015 Biohof Haus Wieser

Typická malá alpská farma o výměře 7 ha nedaleko od Salzburgu s malým chovem skotu a prodejem senného biomléka. Stáj je konstruována jako vazná, pro 10 kusů skotu, dojnice jsou každý den po dojení vypouštěny na pastvu, v horkých letních dnech je prováděna noční pastva. Mléko je každý druhý den odváženo cca 500 metrů ke svozné lince a odtud do Salzburgu ke zpracování. Chovají i drůbež na vejce, kozu a králíky. V malé zahrádce pěstují pro vlastní potřebu zeleninu, u domu dozrávají v nadmořské výšce 860 m i broskve a hroznové víno. Zemědělskou produkci farmy doplňuje agroturistika.

 

                  Akreditační značka I 4077