Metodický pokyn č.2/2015 - Katastrofické události

Datum: 
15. Říjen 2015

Níže uvedený metodický pokyn nahrazuje část 2.5 Katastrofické události METODICKÉHO POKYNU č. 2 z roku 2012.

                  Akreditační značka I 4077