Metodický pokyn 3/2015

Datum: 
7. Leden 2016

kterým se stanovují specifická pravidla pro:

  • komunikaci mezi Ministerstvem zemědělství, kontrolními orgány a kontrolními subjekty; předávání informací mezi kontrolními subjekty
  • analýzu rizik a její tvorbu
  • druhy kontrol
  • hlášení závažných nesouladů majících vliv na ekologický status produktu, podněty k zahájení správního řízení a prověřování podnětů od Ministerstva zemědělství
  • kontrolní a certifikační mechanizmy, opatření při zjištění nesouladu majícího vliv na ekologický status produktu

 

 

                  Akreditační značka I 4077