Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/673

Datum: 
11. Květen 2016

kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady /ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

                  Akreditační značka I 4077