PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1330

Datum: 
8. Srpen 2016

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1330 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

                  Akreditační značka I 4077