Nejlepší sedlák PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, z.s. v roce 2016

Datum: 
15. Září 2016

Ekofarma JAVORNÍK - CZ s.r.o. se sídlem ve Štítné nad Vláří byla dne 10.9. při příležitosti Dne otevřených faremních vrat oceněna jako nejlepší sedlák PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců , z.s. v roce 2016. Akci komentovala paní Kateřina Urbánková manažerka svazu a Milan Drgáč za RC Bílé Karpaty. Na úvod požehnal dni otevřených dveří farář kostela sv. Josefa, Pěstouna Páně, následoval krátký proslov hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka, který ocenil práci společnosti JAVORNÍK - CZ a předal předsedovi představenstva Ing. Josefovi Tománkovi nejvyšší krajské vyznamenání. Dále vystoupili starostové obcí, které se nacházejí na území, kde společnost hospodaří.  Přítomní návštěvníci si mohli prohlédnou farmu s průvodcem především areál živočišné výroby a používanou zemědělskou techniku na ekofarmě, zúčastnit se komentované ochutnávky biopotravin a biojídel, na biotržnici si mohli zakoupit biopotraviny nebo výrobky uměleckých a lidových řemesel, pro děti byl připraven zábavně vzdělávací program. Program doprovázely vystoupení lidového souboru Javorníček, dechová kapela vyhrávala na pódiu mezi jednotlivými vystoupeními (slavnostním zahájením,  předáním ocenění Nejlepší sedlák PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců 2016, Česká biopotravina 2016, Nejoblíbenější biopotravina 2016, oznámením o konání prohlídky farmy s průvodce apod).

Ekofarma JAVORNÍK – CZ s.r.o. hospodaří na 1 714, 43 ha zemědělské půdy, z toho činí orná půda 405,74 ha, travní porosty 1267, 38 ha a sady 45,61 ha. Rostlinná produkce je zaměřena na pěstování tržních obilovin a krmiv pro potřebu živočišné produkce.  Podnikatel část své produkce také zpracovává většinou na biopotraviny. Ve vlastní pekárně se zaměřuje na špaldové výrobky, v biomlékárně  je zpracovaná část produkce mléka na bio mléko, bio sýry, bio jogurtové mléko, většina je prodávána do Mlékárny Valašské Meziříčí. Tato mlékárna z tohoto biomléka vyrábí především bio jogurty. Tyto biopotraviny jsou prodávány především ve vlastní farmařské prodejně v areálu farmy. Na ekofarmě jsou chovány nejen dojnice, ale také skot bez tržní produkce mléka, plemeno masný simental. Býci jsou dodávání s bio certifikátem do Řeznictví U Kusáků v Ostrožské nové Vsi, část je spotřebována ve vlastním stravovacím zařízení nebo spotřebitelům prodávána z farmy formou balíčků. Společnost předpokládá, že si v krátké budoucnosti vybuduje vlastní bourárnu masa.Poslední oblast z rozsáhlé zemědělské činnosti ekofarmy je pěstování ovoce. Jedná se především o pěstování švestek (zaujímají cca 90% výměry sadů), jabloní a hrušní. Jablka jsou odvážena do Moštárny Hostětín, švestky většinou zpracovány ve vlastní pěstitelské pálenici.

 

                  Akreditační značka I 4077