PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1842

Datum: 
28. Listopad 2016

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o elektronické potvrzení o kontrole pro dovážené ekologické produkty a určité další prvky, a nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o požadavky na konzervované nebo zpracované ekologické produkty a předávání informací.
 

                  Akreditační značka I 4077