PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2259

Datum: 
2. Leden 2017

ze dne 15. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

                  Akreditační značka I 4077