PROKÁZÁNÍ PRODUKCE OVOCE V EZ za rok 2016

Datum: 
15. Leden 2017

Ekologičtí zemědělci, kteří dle § 15 NV č. 76 /2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství žádají o dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad a to buď intenzivní sad nebo ostatní sad mají za povinnost dle § 15, odst. 2, písm. j a odst. 3, písm. j a odst. 5, písm. 1,2 a 3 maximálně do 31.01.2017 na SZIF zaslat dle níže uvedené příručky stejné doklady a údaje, jako to provedli v roce 2016

                  Akreditační značka I 4077