SEMINÁŘ "Jak správně značit potraviny"

Datum: 
10. Únor 2017

Vážení,
jménem Státního zemědělského intervenčního fondu si Vás dovolujeme pozvat na seminář Jak správně značit potraviny? Regionální potravina 2017.

Během semináře se dozvíte obecné informace a pravidla o soutěži Regionální potravina v roce 2017, včetně legislativních požadavků na označování potravinářských výrobků, které budou doplněny praktickými zkušenostmi a ukázkami zástupců SVS a SZPI v daném kraji. V rámci semináře bude možné konzultovat s přednášejícími i konkrétní případy značení jednotlivých výrobků.

Bližší informace včetně termínů, míst konání a harmonogramu semináře naleznete v přiložené pozvánce.

Závazné přihlášky na akci zasílejte na email: svobodova@foodnet.cz s uvedením jména, příjmení a společnosti, společně s vybraným termínem a místem konání (maximální kapacita míst je omezena). SEMINÁŘ JE ZCELA BEZPLATNÝ.

 

S přáním pěkného dne

Ing. Tomáš Vacek
Potravinářská komora České republiky®
Počernická 272/96
108 03  Praha 10 - Malešice

tel.: +420 296 411 191
mobil: +420 733 580 491

                  Akreditační značka I 4077