Distribuce biopotravin E-SHOPY

Datum: 
6. Březen 2017

Vážení obchodní přátelé,

v průběhu předchozího měsíce Vám byla převážně elektronicky podána informace o nutnosti registrace a následně kontroly akreditovanou kontrolní organizací u všech subjektů – e-shopů, které distribuují biopotraviny a bioprodukty prostřednictvím internetu.

Protože se jak na naši kontrolní organizaci, tak na naše klienty, kteří dodávají své bioprodukty k těmto výše uvedeným subjektům k dalšímu prodeji, obrací stále více obchodníků s biopotravinami prostřednictvím jejich e-shopů, dodáváme k tomu následující:

* Dne 25.01.2017 proběhlo na MZe ČR setkání všech 4 kontrolních organizací k EZ s MZe ČR a SZPI
* SZPI podala informaci, že v letošním roce bude postupně problémy s e-shopy jako celek řešit
* Bylo dohodnuto, že je třeba postupovat v úzké spolupráci se SZPI a řešit problém biopotravin v e-shopech komplexně
* Výklad Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise k Nařízení komise č. 834/2007 o ekologickém zemědělství k e-shopům hovoří následovně:
V případě prodeje přes internet a podobné platformy výrobky na prodej jsou také obvykle uloženy fyzicky v okamžiku odeslání v místě skladu a tam má proběhnout kontrola fáze mezi skladováním a dodáním konečnému spotřebiteli (tato fáze "fyzické" dodávky bude záviset na volbě prostředků distribuce, jako je pošta, …), takže výrobky prodávané takovým způsobem, lze jen stěží považovat za "přímý prodej" ke spotřebiteli.
Je třeba v tomto ohledu připomenout, že skladování potřebuje fyzickou infrastrukturu, která je rovněž předmětem určitých provozních požadavků (čištění, dezinfekce, ...), což je důvod, proč legislativa ekologického zemědělství uvádí konkrétní ustanovení týkající se těchto aspektů.

* Pokud již nyní Váš e-shop prodává biopotraviny těm subjektům, které je dále užívají do svých výrob biopotravin a o této skutečnosti víte, pak se musí tento subjekt co nejdříve do systému kontrol nahlásit

* Kontrola se bude týkat jakékoliv BIO zboží ( čerstvé, sušené, chlazené, mražené, balené, nebalené, nakupované v ČR, EU i mimo EU, … )

* Bude kontrolováno, kolik e-shop nakoupil a prodal BIO zboží v průběhu roku ( účetní doklady ), doklady o původu BIO zboží, platné certifikáty k BIO zboží, bude prováděna fyzická kontrola skladu

* Platný ceník KEZu pro rok 2017 v případě kontroly BIO distribuce hovoří o částce za výkon kontroly do obratu 2 mil. Kč za BIO zboží o 3 000 Kč + DPH, tato částka po jednání dubnové správní rady bude určitě upravena = snížena

* Ti výrobci či distributoři BIO zboží, kteří již jsou v systému zařazeni, jsou kontrolováni firmou KEZ o.p.s., dodávají své BIO výrobky do spřátelených e-shopů a ty by měly do budoucna zájem o spolupráci s KEZ o.p.s. mohou již nyní sami po dohodě s e-shopem firmu KEZ o.p.s. oslovovat

* Teprve po tom, co bude ze strany MZe ČR a SZPI naší kontrolní organizaci podána informace o dalším postupu a kontrole e-shopů, které dodávají BIO zboží konečným spotřebitelům, pak firma KEZ o.p.s. začne tyto obchodníky kontaktovat.

                  Akreditační značka I 4077