Výjimky na užití KONVENČNÍHO sena a senáže

Datum: 
18. Červenec 2018

Na základě významných ztrát na produkci pícnin v režimu ekologického zemědělství MZe ČR od 17. 7. 2018 povolilo žádat o výjimku podle článku 47 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 889/2008 bez nutnosti dokládání dalších důkazů prokazujících rozsah, místo a typ katastrofy, jejichž doložení je k žádosti o výjimku standardně vyžadováno Metodickým pokynem č. 4/2016 - viz. níže

Toto opatření však platí výhradně pro žádosti o výjimky pro používání konvenčních objemných krmiv (seno a senáž).

                  Akreditační značka I 4077