PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2273

Datum: 
15. Prosinec 2017

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2273 ze dne 8. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu.

                  Akreditační značka I 4077