Rozšíření výjimky na katastrofické události

Datum: 
3. Září 2018

Z důvodu přetrvávajících nepříznivých klimatických podmínek i v dalším období a z nich vyplývajícího nedostatku či nižší kvality objemného krmiva, a to i konvenčního, přistoupil Odbor environmentální a ekologického zemědělství k rozšíření této možnosti na výjimky
pro používání konvenčních jadrných krmiv, a to za těchto podmínek:

  • jadrná krmiva tvoří maximálně 30 % (hmotnostních) krmné dávky;
  • jadrná krmiva budou, pokud to nutriční požadavky zvířat umožňují, přednostně zkrmována zvířatům, z nichž není na trh uváděna    produkce s odkazy na ekologický způsob produkce;
  • v žádosti bude jasně uvedeno celkové množství a druh jadrného krmiva, které bude nakoupeno.

Více informací v příloze.

 

                  Akreditační značka I 4077