NOVÉ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/848

Datum: 
3. Leden 2019

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 - platné od 1. 1. 2021

                  Akreditační značka I 4077