Příspěvky z "Fondu podpory ekologického zemědělství KEZ o.p.s."

Datum: 
3. Říjen 2019

Správní rada KEZ o.p.s. na svém jednání dne 02.10.2019 rozhodla, že v následujícím roce, tj. v roce 2020, KEZ o.p.s. neplánuje poskytovat finanční příspěvky na projekty z Fondu podpory ekologického zemědělství KEZ o.p.s.

                  Akreditační značka I 4077