PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2164

Datum: 
8. Leden 2020

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2164 ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

                  Akreditační značka I 4077