Nařízení Komise 977/2020 - COVID

Datum: 
12. Červenec 2020

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/977 ze dne 7. července 2020, kterým se v důsledku pandemie COVID-19 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 889/2008 a (ES) č. 1235/2008, pokud jde o kontroly produkce ekologických produktů

                  Akreditační značka I 4077