PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1667

Datum: 
12. Listopad 2020

ze dne 10. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/977, pokud jde o dobu použitelnosti dočasných opatření
v souvislosti s kontrolami produkce ekologických produktů

                  Akreditační značka I 4077