PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2196

Datum: 
22. Únor 2021

ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

                  Akreditační značka I 4077