PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/461

Datum: 
24. Březen 2021

ze dne 16. března 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o datum pro přijímání žádostí o uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely rovnocennosti v rámci opatření pro dovoz ekologických produktů na základě nařízení Rady (ES) č. 834/2007

                  Akreditační značka I 4077