Ceník služeb společnosti KEZ o.p.s. pro rok 2022

Datum: 
10. Říjen 2021

Správní rada KEZ o.p.s. na svém jednání schválila znění ceníků za poskytované služby pro rok 2022 - viz. přílohy

                  Akreditační značka I 4077