Informace k nové legislativě v EZ pro farmy

Datum: 
4. Květen 2022

Na základě diskuse uvnitř KEZ o.p.s. a navazujících konzultací s MZe ČR nabízíme průběžně upravovaný pohled na výklad nové ekologické legislativy dle nařízení (EU) 2018/848 pro zemědělskou prvovýrobu v návaznosti na každoročně zasílaný dokument Oznámení termínu inspekce.

Přehled změn v legislativě EZ od 1.1.2022

                  Akreditační značka I 4077